บทความทั้งหมด

สำรวจศักยภาพของบริษัทคุณ ด้วยการตรวจสุขภาพโรงงานแบบครบวงจร พร้อมผสมผสานโซลูชั่นหลากหลาย เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทำงานของโรงงานอย่างสูงสุด

ฟรีเวิร์กชอป "Unlocking App Development Potential: A Mendix Hands-On Workshop"

เวิร์กชอปทดลองใช้งานจริง!! Paperless Productivity Transforming Data Input to Reports and Data Analysis Workshop" กับ BI Suite (#Business #Intelligence Suite)

ฟรีสัมมนาออนไลน์ "เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยการวัด OEE แบบอัตโนมัติ"

สัมมนาออนไลน์ฟรี: เทคโนโลยีใหม่สำหรับการจำลองการวิเคราะห์โครงสร้างสำหรับการออกแบบยานยนต์และเครื่องจักร ~วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพและลดระยะเวลาในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่~

กลับมาอีกครั้งกับ Workshop ที่ให้คุณได้ทดลองใช้งานจริง!!

#ฟรีสัมมนาออนไลน์ ที่จะชวนคุณมาทำความรู้จัก Low-code platform อันดับ 1 ของโลก เริ่มต้นจากศูนย์ก็เป็นนักพัฒนาแอปพลิเคชั่นได้ด้วย #Mendix

เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตยา, อาหาร, เคมีภัณฑ์, และเครื่องสำอางให้ดียิ่งขึ้น

พบกับเครื่องมือที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับอุตสาหกรรมการผลิต ทำให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาองค์กรของท่านให้เข้าสู่ยุค Digital Transformation ได้อย่างแท้จริง

ศึกษาความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อ Battery เพิ่มประสิทธิภาพในการออกแบบ Battery Pack การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ร่วมกับแบบจำลองทางด้านของไหลและความร้อน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้า EV

อัปเดต!! กิจกรรม i-Reporter Workshop (Free) *สำหรับเอ็กคลูซีฟพาร์ทเนอร์ เท่านั้น วันที่ 25 ตุลาคม 2566

นาย Kenichi Karasawa กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอเอสไอดี เซ้าท์อีส เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด ISID Thailand ซึ่งเป็นบริษัทแถวหน้าในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล (DX) ในภาคการผลิตของไทย สะท้อนมุมมองผ่านบทความนี้

ดัชนีชี้วัดความพร้อมอุตสาหกรรม 4.0 สำหรับประเทศไทย (Thailand i4.0 Index) คือกระบวนการประเมินศักยภาพความพร้อมของผู้ประกอบการโรงงานและบริษัท โดยทำการจัดลำดับการปรับปรุงโรงงานในด้านต่างๆ ทำให้สามารถจัดหาเครื่องมือต่างๆ หรือปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีความพร้อมเพื่อก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0 อย่างยั่งยืน

ในปัจจุบันยุคของแนวคิด Simulation-Driven Design ได้มาถึงแล้ว การจำลอง (Simulation) จะไม่ได้เป็นแค่เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์และทดสอบประสิทธิภาพอีกต่อไป

ISID Mold Solution สร้างมิติใหม่สู่การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว โดยใช้ NX Software ในการออกแบบร่วมกับ Mold Planner

ท่ามกลางยุค Digital Transformation ที่โลกหมุนเปลี่ยนอย่างรวดเร็วนั้น ทุกสรรพสิ่งกำลังถูกเชื่อมต่อด้วย IoT : Internet of Things ซึ่งรวมถึงภาคอุตสาหกรรมที่มิอาจหลบหลีกการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้ได้

เครื่องพิมพ์ 3D ประสิทธิภาพสูง ที่รองรับคาร์บอนไฟเบอร์ และโลหะการผลิตแบบเพิ่มเนื้อวัสดุ 3D โดยตรงของผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายที่มีความแข็งแรงเชิงกลที่ดีเยี่ยม และทนต่อความร้อน

กระบวนการจำลองหรือการทำ Simulation เป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการออกแบบที่ใช้กันอย่างกว้างขวาง โดยจุดประสงค์ของการจำลองคือเพื่อพิสูจน์ว่าการแบบนั้นมีประสิทธิภาพเป็นไปที่ความต้องการหรือข้อกำหนดหรือไม่ หากประสิทธิภาพไม่เป็นไปตามที่คาดหวังการจำลองจะแสดงให้เห็นว่าข้อบกพร่องเกิดขึ้นที่จุดใดและบกพร่องในด้านไหน แล้วจึงนำมาวิเคราะห์ว่าเราจะสามารถเปลี่ยนแปลงรูปทรงหรือการออกแบบโดยมีวัตถุประสงค์ให้ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและเป็นไปตามที่เราคาดหวังหรือตามข้อกำหนด

ISID ย้ำ “วางแผนการผลิตยุค 4.0 ต้องใช้ข้อมูลเรียลไทม์”

ในทุกวันนี้เทคโนโลยีในปัจจุบันมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วเป็นอย่างมาก โดยการพัฒนานี้จะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ที่แต่ละแบรนด์นำเสนอออกมาสู่ท้องตลาดจะต้องมีความน่าสนใจ โดดเด่นและแตกต่างจาก แบรนด์ของคู่แข่ง ซึ่งความท้าทายที่มีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคตนี้จะส่งผลให้การออกแบบผลิตภัณฑ์มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น และยังส่งผลให้กระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์นั้นๆมีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นไปอีกด้วย ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมาอาจจะมีความบกพร่องหรือมีคุณสมบัติที่ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตด้วยกรรมวิธีการฉีดพลาสติกมีคุณสมบัติความแข็งแรงไม่ตรงตามที่ออกแบบไว้อันเนื่องมาจากผลิตภัณฑ์นั้นเกิดโพรงอากาศขึ้นภายในผลิตภัณฑ์อันเนื่องมาจากการออกแบบที่ยังไม่ดีเพียงพอ ซึ่งส่งผลต่อการใช้งานของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ด้วยเหตุนี้อาจนำมาสู่การสูญเสียชื่อเสียงของบริษัทผู้ผลิตหรือผลิตภัณฑ์นั้นๆสูญเสียความน่าเชื่อถือ

เทคโนโลยีในการสร้างภาพเคลื่อนไหวหรือภาพเสมือนจริงในปัจจุบันนั้นมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก เราสามารถสร้างภาพเสมือนของวัตถุชิ้นใดชิ้นหนึ่งรวมถึงสามารถกำหนดแสงและเงาของวัตถุได้อย่างสมจริง และเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับเทคโนโลยีในการสร้างแบบจำลองหรือภาพเสมือนจริงทางด้านวิศวกรรมแล้วนั้น จะพบว่าเทคโนโลยีทางด้านนี้ก็มีความก้าวหน้าเป็นอย่างมากเช่นกัน ในปัจจุบันนี้เราสามารถสร้างวัตถุหรือแบบจำลองบนโลกดิจิตอลได้อย่างสมจริงและมีคุณสมบัติทางกายภาพตามหลักทางวิศวกรรมอีกด้วย ซึ่งความสมจริงในข้างต้นจะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถวิเคราะห์หรือทำนายพฤติกรรมของวัตถุนั้นๆได้อย่างสมจริงเช่นกัน

คุณเคยทำการทดสอบทางกายภาพหรือไม่? แล้วการทดสอบทางกายภาพคืออะไร....

การวิเคราะห์ Impact analysis หรือที่เรียกว่าวิธีการทดสอบการตกกระแทก เป็นหนึ่งในขั้นตอนที่สำคัญที่สุดของการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

Capital is an all-inclusive program suite that empowers the designing of electrical frameworks covering huge stages such as cars

i-Reporter เป็นแอปพลิเคชั่นการกรอกข้อมูลที่ใช้ Digital Platform โดยใช้ iPad, iPhone, และคอมพิวเตอร์สำหรับจดบันทึก รายงาน และค้นหาข้อมูล ที่รวมการบันทึกข้อมูลจากการเขียนด้วยลายมือและจากระบบดิจิทัลเข้าด้วยกัน เพื่อให้การบริหารข้อมูลทำได้ง่าย ไม่ต้องใช้กระดาษ พร้อมฟังค์ชันที่ใช้งานง่าย และการทำงานที่รวดเร็ว ลดค่าใช้จ่าย ลดความซับซ้อน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ บรรยายโดย คุณกิติชัย ชินวรกิจ ( Assistant Manager )

Digital Manufacturing Trend งานสัมมนา วางแผนการผลิตในยุค 4.0 โดยการใช้ Digital Transformation (DX) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในงานอุตสาหกรรม

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้