บทความทั้งหมด

กลับมาอีกครั้งกับ Workshop ที่ให้คุณได้ทดลองใช้งานจริง!!

#ฟรีสัมมนาออนไลน์ ที่จะชวนคุณมาทำความรู้จัก Low-code platform อันดับ 1 ของโลก เริ่มต้นจากศูนย์ก็เป็นนักพัฒนาแอปพลิเคชั่นได้ด้วย #Mendix

เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตยา, อาหาร, เคมีภัณฑ์, และเครื่องสำอางให้ดียิ่งขึ้น

พบกับเครื่องมือที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับอุตสาหกรรมการผลิต ทำให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาองค์กรของท่านให้เข้าสู่ยุค Digital Transformation ได้อย่างแท้จริง

ศึกษาความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อ Battery เพิ่มประสิทธิภาพในการออกแบบ Battery Pack การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ร่วมกับแบบจำลองทางด้านของไหลและความร้อน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้า EV

อัปเดต!! กิจกรรม i-Reporter Workshop (Free) *สำหรับเอ็กคลูซีฟพาร์ทเนอร์ เท่านั้น วันที่ 25 ตุลาคม 2566

นาย Kenichi Karasawa กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอเอสไอดี เซ้าท์อีส เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด ISID Thailand ซึ่งเป็นบริษัทแถวหน้าในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล (DX) ในภาคการผลิตของไทย สะท้อนมุมมองผ่านบทความนี้

ดัชนีชี้วัดความพร้อมอุตสาหกรรม 4.0 สำหรับประเทศไทย (Thailand i4.0 Index) คือกระบวนการประเมินศักยภาพความพร้อมของผู้ประกอบการโรงงานและบริษัท โดยทำการจัดลำดับการปรับปรุงโรงงานในด้านต่างๆ ทำให้สามารถจัดหาเครื่องมือต่างๆ หรือปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีความพร้อมเพื่อก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0 อย่างยั่งยืน

ในปัจจุบันยุคของแนวคิด Simulation-Driven Design ได้มาถึงแล้ว การจำลอง (Simulation) จะไม่ได้เป็นแค่เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์และทดสอบประสิทธิภาพอีกต่อไป

ISID Mold Solution สร้างมิติใหม่สู่การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว โดยใช้ NX Software ในการออกแบบร่วมกับ Mold Planner

ท่ามกลางยุค Digital Transformation ที่โลกหมุนเปลี่ยนอย่างรวดเร็วนั้น ทุกสรรพสิ่งกำลังถูกเชื่อมต่อด้วย IoT : Internet of Things ซึ่งรวมถึงภาคอุตสาหกรรมที่มิอาจหลบหลีกการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้ได้

เครื่องพิมพ์ 3D ประสิทธิภาพสูง ที่รองรับคาร์บอนไฟเบอร์ และโลหะการผลิตแบบเพิ่มเนื้อวัสดุ 3D โดยตรงของผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายที่มีความแข็งแรงเชิงกลที่ดีเยี่ยม และทนต่อความร้อน

กระบวนการจำลองหรือการทำ Simulation เป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการออกแบบที่ใช้กันอย่างกว้างขวาง โดยจุดประสงค์ของการจำลองคือเพื่อพิสูจน์ว่าการแบบนั้นมีประสิทธิภาพเป็นไปที่ความต้องการหรือข้อกำหนดหรือไม่ หากประสิทธิภาพไม่เป็นไปตามที่คาดหวังการจำลองจะแสดงให้เห็นว่าข้อบกพร่องเกิดขึ้นที่จุดใดและบกพร่องในด้านไหน แล้วจึงนำมาวิเคราะห์ว่าเราจะสามารถเปลี่ยนแปลงรูปทรงหรือการออกแบบโดยมีวัตถุประสงค์ให้ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและเป็นไปตามที่เราคาดหวังหรือตามข้อกำหนด

ISID ย้ำ “วางแผนการผลิตยุค 4.0 ต้องใช้ข้อมูลเรียลไทม์”

ในทุกวันนี้เทคโนโลยีในปัจจุบันมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วเป็นอย่างมาก โดยการพัฒนานี้จะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ที่แต่ละแบรนด์นำเสนอออกมาสู่ท้องตลาดจะต้องมีความน่าสนใจ โดดเด่นและแตกต่างจาก แบรนด์ของคู่แข่ง ซึ่งความท้าทายที่มีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคตนี้จะส่งผลให้การออกแบบผลิตภัณฑ์มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น และยังส่งผลให้กระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์นั้นๆมีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นไปอีกด้วย ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมาอาจจะมีความบกพร่องหรือมีคุณสมบัติที่ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตด้วยกรรมวิธีการฉีดพลาสติกมีคุณสมบัติความแข็งแรงไม่ตรงตามที่ออกแบบไว้อันเนื่องมาจากผลิตภัณฑ์นั้นเกิดโพรงอากาศขึ้นภายในผลิตภัณฑ์อันเนื่องมาจากการออกแบบที่ยังไม่ดีเพียงพอ ซึ่งส่งผลต่อการใช้งานของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ด้วยเหตุนี้อาจนำมาสู่การสูญเสียชื่อเสียงของบริษัทผู้ผลิตหรือผลิตภัณฑ์นั้นๆสูญเสียความน่าเชื่อถือ

เทคโนโลยีในการสร้างภาพเคลื่อนไหวหรือภาพเสมือนจริงในปัจจุบันนั้นมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก เราสามารถสร้างภาพเสมือนของวัตถุชิ้นใดชิ้นหนึ่งรวมถึงสามารถกำหนดแสงและเงาของวัตถุได้อย่างสมจริง และเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับเทคโนโลยีในการสร้างแบบจำลองหรือภาพเสมือนจริงทางด้านวิศวกรรมแล้วนั้น จะพบว่าเทคโนโลยีทางด้านนี้ก็มีความก้าวหน้าเป็นอย่างมากเช่นกัน ในปัจจุบันนี้เราสามารถสร้างวัตถุหรือแบบจำลองบนโลกดิจิตอลได้อย่างสมจริงและมีคุณสมบัติทางกายภาพตามหลักทางวิศวกรรมอีกด้วย ซึ่งความสมจริงในข้างต้นจะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถวิเคราะห์หรือทำนายพฤติกรรมของวัตถุนั้นๆได้อย่างสมจริงเช่นกัน

คุณเคยทำการทดสอบทางกายภาพหรือไม่? แล้วการทดสอบทางกายภาพคืออะไร....

การวิเคราะห์ Impact analysis หรือที่เรียกว่าวิธีการทดสอบการตกกระแทก เป็นหนึ่งในขั้นตอนที่สำคัญที่สุดของการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

Capital is an all-inclusive program suite that empowers the designing of electrical frameworks covering huge stages such as cars

i-Reporter เป็นแอปพลิเคชั่นการกรอกข้อมูลที่ใช้ Digital Platform โดยใช้ iPad, iPhone, และคอมพิวเตอร์สำหรับจดบันทึก รายงาน และค้นหาข้อมูล ที่รวมการบันทึกข้อมูลจากการเขียนด้วยลายมือและจากระบบดิจิทัลเข้าด้วยกัน เพื่อให้การบริหารข้อมูลทำได้ง่าย ไม่ต้องใช้กระดาษ พร้อมฟังค์ชันที่ใช้งานง่าย และการทำงานที่รวดเร็ว ลดค่าใช้จ่าย ลดความซับซ้อน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ บรรยายโดย คุณกิติชัย ชินวรกิจ ( Assistant Manager )

Digital Manufacturing Trend งานสัมมนา วางแผนการผลิตในยุค 4.0 โดยการใช้ Digital Transformation (DX) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในงานอุตสาหกรรม

Talking about why you should start using TC Vismockup. There are great benefits of using this tool enabling knowledge users to visualize and leverage product data

การพัฒนาระบบ E/E สำหรับยานยนต์อัตโนมัติ ในการอัพเดทวันนี้ จะพูดถึงการเตรียมตัวและวิธีที่คุณสามารถจะเริ่มต้นในธุรกิจ EV

The new NX 2007 interface provides a lot of assistances and basic training that will help users to understand more about features and tools in NX, and up-to-date feature such as what’s new, tips for newcomers, design day one, and manufacturing day one.

Let’s begin to discuss about to process of getting start 3D design into a real-world production.

Talking about the history of the first automobile vehicle that used gasoline and was placed in the first production line

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้