การแสดงโมเดลหลายๆแบบของคุณด้วยมัลติแท็บวินโดว์

1858 Views  | 

การแสดงโมเดลหลายๆแบบของคุณด้วยมัลติแท็บวินโดว์

การเปลี่ยนแปลงการออกแบบของคุณจะส่งผลต่อโมเดลของคุณอย่างไร
กระบวนการจำลองหรือการทำ Simulation เป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการออกแบบที่ใช้กันอย่างกว้างขวาง โดยจุดประสงค์ของการจำลองคือเพื่อพิสูจน์ว่าการแบบนั้นมีประสิทธิภาพเป็นไปที่ความต้องการหรือข้อกำหนดหรือไม่ หากประสิทธิภาพไม่เป็นไปตามที่คาดหวังการจำลองจะแสดงให้เห็นว่าข้อบกพร่องเกิดขึ้นที่จุดใดและบกพร่องในด้านไหน แล้วจึงนำมาวิเคราะห์ว่าเราจะสามารถเปลี่ยนแปลงรูปทรงหรือการออกแบบโดยมีวัตถุประสงค์ให้ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและเป็นไปตามที่เราคาดหวังหรือตามข้อกำหนด

อย่างไรก็ตามซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการจำลองมักจะไม่บรรจุเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ออกแบบและพัฒนาอย่างครบวงจร ด้วยซอฟต์แวร์อื่นๆที่ใช้งานอยู่อาจจะทำให้เป็นเรื่องยากที่จะเปรียบเทียบว่าการออกแบบที่เปลี่ยนไปจะมีผลกระทบอย่างไรกับโมเดลของคุณ

การแสดงผลโมเดลแต่ละการออกแบบในหลายๆแท็ป
จุดแข็งที่สำคัญของหนึ่งของซอฟต์แวร์ Simcenter 3D คือ ความสามารถในการสร้างโมเดลในแพลทฟอร์มที่มีความยืดหยุ่น Simcenter 3D Engineering Desktop เป็นซอฟต์แวร์สำหรับการจำลองในรูปแบบที่หลากหลายอีกทั้งยังสามารถปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขรูปทรงได้ในแพลทฟอร์มเดียวกัน เป็นซอฟต์แวร์ที่พร้อมจะช่วยเหลือคุณในการออกแบบผลิตภัณฑ์ตลอดจนไปถึงการสร้างโมเดลเพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพ เนื่องจากการสร้างโมเดลมีความเกี่ยวกับกับซอฟต์แวร์ CAD  ในซอฟต์แวร์ Simcenter 3D คุณจะสามารถทำการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขโมเดลได้อย่างรวดเร็วและมีการตอบสนองต่อการแก้ไขในทันที ส่งผลให้ทราบว่าการปรับปรุงหรือแก้ไขนั้นจะส่งผลอย่างไรต้องโมเดลของคุณ

ใน Simcenter 3D เวอร์ชั่น 2021.2 ที่กำลังจะมาถึงนี้ ทาง Siemens ได้พัฒนาให้ Simcenter 3D มีความสามารถและชาญฉลากเพิ่มมากขึ้นไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีการเพิ่มแท็ปวินโดว์การแสดงผล ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถแสดงผลทั้งในส่วนของโมเดล CAD และโมเดล FE (Finite Element) สำหรับ CAE ได้พร้อมกันในแท็ปหน้าต่างที่แยกจากกันบนหน้าจอของคุณ ด้วยเหตุนี้จะช่วยให้คุณสามารถเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงทั้งในส่วนของโมเดล CAD ของคุณเพื่อดูรูปทรงการออกแบบและยังสามารถดูผลการทดสอบประสิทธิภาพด้วยโมเดล CAE พร้อมกันได้อีกด้วย ด้วยคุณสมบัติซิงโครไนซ์ (Synchronous Technology) คุณจะสามารถขยับ หมุน หรือขยับมุมมองของโมเดล CAD และโมเดล FE ในอีกหน้าต่างของคุณไปพร้อมๆกันได้ เมื่อคุณทำการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขในส่วนของโมเดล CAD คุณจะสามารถอัพเดทในส่วนของโมเดล FE เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างง่ายดาย ทำให้การออกแบบนั้นใช้ระยะเวลาสั้นลง ซึ่งจะทำให้ระยะเวลาที่ใช้ในการออกแบบและวิเคราะห์นั้นสั่นลงและทำให้กระบวนการทำงานราบรื่นขึ้นอีกด้วย

การใช้หน้าต่างแบบหลายแท็บใน Simcenter 3D เพื่อทำงานกับ idealized part, FE mesh และ ชุดโมเดล FE

หน้าต่างแบบแท็บหลายๆแท็บจะช่วยให้คุณเห็นได้ทันทีว่าการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงการออกแบบที่ทำใน CAD จะส่งผลต่อโมเดลอื่น เช่น idealized part และ FE mesh อย่างไร

การประกอบโมเดลอย่างมีประสิทธิภาพ
จุดแข็งอีกจุดหนึ่งของ Simcenter 3D คือการประกอบโมเดลแต่ละส่วนเข้าด้วยกัน Simcenter 3D ได้เลียนแบบการทำงานของระบบ CAD ที่ทำการสร้างและประกอบหรือเชื่อมต่อส่วนต่างๆเข้าด้วยกัน เช่นเดียวกับใน Simcenter 3D ที่คุณจะสามารถสร้างโมเดล FE ซึ่งเป็นส่วนประกอบในชุดโมเดลทั้งหมดของคุณเพียงแค่ชิ้นเดียว หลังจากนั้นจึงทำการสร้างสำเนาขึ้นมาหลายๆชุดเพื่อใช้ในชุดโมเดลนั้นๆ ซึ่งรูปแบบการทำงานนี้จะช่วยให้กระบวนการทำงานสร้างโมเดลเพื่อการจำลองของคุณมีความราบรื่นแทนที่จะต้องสร้างโมเดล FE หลายๆส่วนมาประกอบเข้าด้วยกัน หากคุณทำการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงการออกแบบกับโมเดลที่เป็นส่วนประกอบที่ใช้ในชุดโมเดลของคุณ โมเดลส่วนประกอบนั้นจะสามารถอัพเดท FE โมเดลได้อย่างรวดเร็วผ่านการเชื่อมโยงแบบ Design-Simulation Model ซึ่งโมเดล FE ส่วนอื่นที่คุณทำสำเนามาจะถูกแก้ไขเช่นเดียวกันอัตโนมัติ

การสร้างชุดโมเดลจะช่วยให้ทีมงาน CAE สามารถจัดสรรแบ่งหน้าที่การทำงานของพวกเขาได้ง่ายขึ้น เพื่อให้นักวิเคราะห์สามารถพัฒนาแนะวิเคราะห์ส่วนประกอบและ/หรือชุดโมเดลย่อยได้อย่างอิสระก่อนที่จะนำมารวมกันในชุดโมเดลในระดับที่สูงขึ้น จากการแชร์ประสบการณ์ผู้ใช้งาน Simcenter 3D ผู้ใช้งานมีความรู้สึกยินดีที่ซอฟต์แวร์นี้มีความสามารถในการสร้างโมเดลที่เป็นเอกลักษณ์ ผู้ใช้งานรายหนึ่งกล่าวว่า “การสร้างชุดโมเดลใน Simcenter 3D นั้นคุ้มค่ากับการลงทุน”

การแสดงผลอย่างรวดเร็วว่าการเปลี่ยนแปลงโมเดลมีผลอย่างไรกับชุดโมเดลโดยรวม
ความสามารถของการเปิดหน้าต่างแท็บหลายๆแท็บในรูปแบบใหม่จะทำให้การสร้างโมเดลด้วย Simcenter 3D ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการใช้งานหน้าต่างแท็บหลายๆแท็บจะทำให้คุณสามารถเปิดชุดโมเดล FE ในหน้าต่างหนึ่งพร้อมทั้งดูส่วนประกอบอื่นในชุดโมเดลนี้และ/หรือส่วนประกอบย่อยในหน้าต่างอื่นพร้อมกันได้ ในทำนองเดียวกันคุณสามารถซิงโครไนซ์มุมมองของโมเดลระหว่างหน้าต่างอื่นๆได้ เช่น การเปลี่ยนมุมมองในโมเดล FE ของชุดโมเดลหลักจะทำให้มุมมองของโมเดลส่วนประกอบอื่นเปลี่ยนมุมมองตามด้วย การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบจำลองใดๆทำกับส่วนส่วนประกอบ FEM หรือชุดโมเดลย่อยในหน้าต่างนั้นจะมีการอัพเดทและแสดงผลทันทนในหน้าต่างโมเดล FE ของแบบจำลองที่เกี่ยวข้อง ด้วยคุณสมบัตินี้จะทำให้คุณทำงานได้ง่ายขึ้นและจะทำให้คุณเห็นว่าการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงในโมเดลส่วนประกอบจะส่งผลต่อชุดโมเดลหลักอย่างไร ซึ่งทำให้ขั้นตอนการทำงานระหว่างการอัพเดทส่วนประกอบและการสร้างชุดโมเดลรวดเร็วขึ้น

การใช้หน้าต่างแท็บหลายๆแท็บเพื่อการตรวจสอบโมเดล FE หลักและโมเดล FE ย่อยพร้อมๆกัน

คุณจะสามารถเห็นได้ทันทีว่าการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงจะส่งผลต่อโมเดล FE อย่างไร

สรุปภาพรวม
ความสามารถในการเปิดหน้าต่างแบบแท็บหลายๆแท็บใน Simcenter 3D 2021.2 จะช่วยให้คุณเห็นโมเดลของคุณในบริบทที่กว้างขึ้น มันจะช่วยให้คุณเห็นได้ทันทีว่าการเปลี่ยนแปลงการออกแบบจะส่งผลผ่านส่วนประกอบของคุณอย่างไร ด้วยการทำงานนี้จะช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำงานได้อย่างรวดเร็วขึ้นและได้ผลลัพธ์ที่เร็วขึ้นอีกด้วย

ที่มา: https://blogs.sw.siemens.com/simcenter/see-your-simulation-models-in-context-with-multiple-tabbed-windows/ 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy