มีอะไรใหม่ใน Simcenter 3D 2021.2?

1809 Views  | 

มีอะไรใหม่ใน Simcenter 3D 2021.2?

Simcenter 3D เป็นแพลตฟอร์มแบบบูรณาการที่รวมเอาศาสตร์การจำลองที่มีความสำคัญต่อการทดสอบประสิทธิภาพในหลายๆด้าน เช่น ด้านโครงสร้าง, ด้านคลื่นเสียง, ด้านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า, ด้านความร้อน, ด้านการไหล ฯลฯ Simcenter 3D ในแต่ละเวอร์ชั่นได้นำความสามารถใหม่ๆและมีการทำงานที่มีความแม่นยำากขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการจำลองและการวิเคราะห์   โดยพัฒนการของ Simcenter 3D 2021.2 ในเวอร์ชั่นนี้มุ่งเน้นไปที่การทำงานแบบ 4 มิติ:

• การขับเคลื่อนอย่างรวดเร็ว
• การจำลองความซับซ้อน
• การสำรวจความเป็นไปได้
• การทำงานแบบบูรณาการ

ไปได้รวดเร็วกว่าด้วย Simcenter 3D

Simcenter 3D ยังคงทำตามคำมั่นสัญญาเพื่อช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ผลงานได้มากขึ้น ด้วยการสร้างแบบจำลองที่รวดเร็วขึ้น ชุดเครื่องมือที่ง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน และการซิงโครไนซ์อย่างรวดเร็วกับทีมงานออกแบบในส่วนต่างๆทั้งหมดภายในองค์กรของคุณ ต่อไปนี้คือไฮไลท์บางส่วนของสิ่งใหม่ๆที่เพิ่มมาใน Simcenter 3D 2021.2 ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถทำงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น:

Turbomachines: การปรับปรุงในส่วนของ Thermal Multiphysics
ค่าประมาณของช่องระบายความร้อนด้วย 1D Immersed Ducts

กราฟ BC Interdependency รูปแบบใหม่ที่จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถวิเคราะห์ผลได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายกว่าเดิมด้วยการตั้งค่าขอบเขตการวิเคราะห์ (Boundary Condition) ที่มีความซับซ้อนได้อย่างถูกต้อง

การสร้างแบบจำลองและคำนวณชั้นป้องกันความร้อนโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยให้การทำงานในส่วนของ
Post-processing นั้นง่ายยิ่งขึ้น

รองรับการทำงานแบบหลายหน้าต่าง

ด้วยคุณสมบัตินี้จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถทำงานกับชิ้นงานประกอบ และส่วนประกอบต่างๆพร้อมกันได้ในหน้าต่างที่แยกจากกัน สามารถตรวจสอบได้ว่าการเปลี่ยนแปลงภายในแบบจำลองจะส่งผลต่อส่วนอื่นๆในโมเดลเดียวกันอย่างไร


ออกแบบโครงสร้างแบบแท่งโดยอัตโนมัติ

การสร้างแบบจำลองที่ใช้ส่วนประกอบแบบแท่งเป็นพื้นฐานอาจใช้เวลานาน เมื่อเร็วๆนี้ NX ได้นำเสนอเครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบเชิงโครงสร้าง ซึ่งจะช่วยให้นักออกแบบสามารถสร้างโครงสร้างแบบแท่ง (Beam) ได้อย่างรวดเร็ว ด้วยเวอร์ชั่น 2021.2 Simcenter 3D สามารถแปลงโมเดลแบบแท่งในการออกแบบโครงสร้างให้เป็นโมเดล 1D Beam Element พร้อมทั้งกำหนดคุณสมบัติส่วนภาพตัดขวาง
(Cross-section) โดยอัตโนมัติ และช่วยลดระยะเวลาในส่วนของ pre-processing ลงได้อย่างมีนัยสำคัญ


เทมเพลตสำหรับการวิเคราะห์ความทนทาน

ด้วยเทมเพลตการวิเคราะห์ความทนทาน (Durability Analysis) จะช่วยให้คุณสามารถทำการทดสอบความทนทานของผลิตภัณฑ์ได้ด้วยการเลือกการตั้งค่าที่บันทึกไว้แล้วสำหรับการวิเคราะห์ของคุณ

สร้างแบบจำลองที่มีความซับซ้อนด้วย Simcenter 3D

การผสมผสานรวบรวมองค์ความรู้ของหลายๆสาขาวิชาของ Simcenter 3D ช่วยให้คุณสามารถจำลองสภาพในโลกแห่งความเป็นจริงได้แม่นยำยิ่งขึ้น ถ่ายโอนข้อมูลได้อย่างราบรื่น และปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของ Multiphysics นี่คือไฮไลท์บางส่วนจากการเปิดตัวในปี 2021 ซึ่งขยายระดับความซับซ้อนของการจำลองที่สามารถทำได้:

การประมวลผลและการจำลองเสียง

Auralization เป็นกระบวนการสร้างเสียงตามข้อมูลที่ใช้ในการจำลอง ด้วยคุณสมบัตินี้ทำให้การทำความเข้าใจและการสื่อสารข้อมูลการจำลองเสียงมีความสมจริงเนื่องจากคุณสามารถได้ยินผลลัพธ์ได้จริง

เพื่อให้เข้าใจผลกระทบของเส้นทางการส่งสัญญาณต่างๆได้ดีขึ้น จึงได้เพิ่มการรองรับการวิเคราะห์ที่ซับซ้อนการสะท้อนของสัญญาณ

สิ่งนี้จะทำให้การสร้างเสียงที่สมจริงยิ่งขึ้นตามแหล่งกำเนิดที่เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม เช่น ลำโพงในรถยนต์หรือในบ้านของคุณ

ชมวีดีโอด้านล่างและคุณจะพบว่า Simcenter 3D สร้างเสียงในรถยนต์ได้อย่างไร https://blogs.sw.siemens.com/wp-content/uploads/sites/6/2021/06/short-auralization.mp4 


ตัดแต่งแบบจำลองวัสดุ Poro-elastic

โฟมและวัสดุพิเศษอื่นๆ จำเป็นต้องมีการอธิบายคุณสมบัติทางกายภาพที่แม่นยำเกี่ยวกับไดนามิกของพวกมัน เพื่อนำมาพิจารณาการสูญเสียหรือเสียรูปเชิงโครงสร้าง, ความหนืด, และความร้อน ด้วย Simcenter 3D เวอร์ชั่น 2021.2 คุณสามารถสร้างแบบจำลองและประเมินผลของการตัดแต่งวัสดุ Poro-elastic ด้วยการเพิ่มเติมสูตรของ Biot สำหรับวัสดุ Visco-elastic และ Poro-elastic ที่มีคุณสมบัติขึ้นกับความถี่ในการสั่น


พลศาสตร์โรเตอร์: โรเตอร์และสเตเตอร์ที่สมมาตรตามแนวแกน

การทำงานที่หลากหลายในปัจจุบัน โรเตอร์และสเตเตอร์ไม่จำเป็นต้องสมมาตรกัน ด้วยเหตุนี้เอง การวิเคราะห์หาผลลัพธ์ในแต่ละช่วงเวลาของโรเตอร์และสเตเตอร์สามารถวิเคราะห์ในรูปแบบที่ไม่สมมาตรตามแนวแกนได้ใน Simcenter 3D เวอร์ชั่น 2021.2 ด้วยคุณสมบัตินี้ช่วยให้สามารถแก้ไขแบบจำลองที่มีความซับซ้อนสูงได้


แบบจำลอง Thermo-elastic ที่มึขั้นอยู่กับอุณหภูมิ

วัสดุคอมโพสิตเมทริกซ์เซรามิกและวัสดุที่ใช้อุณหภูมิสูงอื่นๆจะมีคุณสมบัติผันแปรเมื่ออุณภูมิสูงขึ้น ซึ่งไม่สอดคล้องกับกฎของวัสดุทั่วไป วัสดุในรูปแบบใหม่นี้พร้อมให้เลือกใช้งานแล้วใน Simcenter 3D 2021.2 ซึ่งเหมาะสำหรับการใช้งานในสภาวะที่อุณหภูมิสูง เพิ่มการแสดงตารางของคุณสมบัติที่ต่างกันของวัสดุ เช่น โมดูลัส, อัตราส่วนปัวซอง, และค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อน


ความล้าจากความร้อน

อุณหภูมิเป็นปัจจัยสำคัญในพฤติกรรมของโครงสร้าง Simcenter 3D ได้ขยายการวิเคราะห์ความล้าด้วยการพิจารณาอุณหภูมิที่แต่กต่างในระหว่างการรับโหลด เช่นเดียวกับในเครื่องจักรเทอร์โบ เครื่องยนต์ เทอร์ไบน์ ระบบไอเสีย และอื่นๆ

บูรณาการทำงานร่วมกันด้วย Simcenter 3D

เนื่องจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์มีความซับซ้อนมากขึ้นในปัจจุบัน จึงมีโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดในการประสานงานระหว่างทีมมากขึ้น การพัฒนาในการทำงานด้านต่างๆจึงเกิดขึ้นพร้อมๆกัน Simcenter 3D มีคุณสมบัติที่จะช่วยให้แต่ละทีมงานที่เกี่ยวข้องสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การจำลอง Aeroelastcity

Aeroelasticity Simcenter Nastran solver ได้ถูกนำมาใช้งานใน Simcenter 3D 2021.2 คุณสามารถวิเคราะห์ผลตอบสนองแบบไดนามิกของเครื่องบินในเหตุการณ์ลมกรรโชกแรงในสภาพแวดล้อมต่างๆได้ ผู้ใช้งานสามารถวิเคราะห์แบบไดนามิก (Pre และ Post processing) นี้ได้ในแพลตฟอร์มเดียวกันที่สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์แบบ อีกทั้งยังสามารถเชื่อมโยงไปยังโมเดล CAD เพื่อแก้ไขข้อมูลได้อีกด้วย


การทำงานร่วมกันสำหรับการวิเคราะห์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่ต่ำ
(Low-Frequency Electromagnetics)

ขยายขีดความสามารถของการทำ Post-processing สำหรับงาน Low-Frequency Electromagnetic คุณสมบัติทางด้านแม่เหล็กไฟฟ้า เช่น ความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้า และความหนาแน่นของฟลักซ์แม่เหล็ก แรงและการสูญเสีย คุณสมบัติเหล่านี้สามารถนำมาพิจารณาและวิเคราะห์ผ่านทางการทำงานในส่วนของ Post-processing ใน Simcenter 3D

ที่มา: https://blogs.sw.siemens.com/simcenter/whats-new-in-simcenter-3d-2021-2/ 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy