Digital Twin for Industry

1785 Views  | 

Digital Twin for Industry

เทคโนโลยีในการสร้างภาพเคลื่อนไหวหรือภาพเสมือนจริงในปัจจุบันนั้นมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก เราสามารถสร้างภาพเสมือนของวัตถุชิ้นใดชิ้นหนึ่งรวมถึงสามารถกำหนดแสงและเงาของวัตถุได้อย่างสมจริง และเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับเทคโนโลยีในการสร้างแบบจำลองหรือภาพเสมือนจริงทางด้านวิศวกรรมแล้วนั้น จะพบว่าเทคโนโลยีทางด้านนี้ก็มีความก้าวหน้าเป็นอย่างมากเช่นกัน ในปัจจุบันนี้เราสามารถสร้างวัตถุหรือแบบจำลองบนโลกดิจิตอลได้อย่างสมจริงและมีคุณสมบัติทางกายภาพตามหลักทางวิศวกรรมอีกด้วย ซึ่งความสมจริงในข้างต้นจะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถวิเคราะห์หรือทำนายพฤติกรรมของวัตถุนั้นๆได้อย่างสมจริงเช่นกัน

เทคโนโลยี Digital Twin คือหลักแนวคิดในการจำลองโมเดลสามมิติของสิ่งของ วัตถุ หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้อยู่ในรูปแบบดิจิตอล ซึ่งการจำลองนี้ไม่เพียงแต่จำลองเฉพาะรูปร่างเท่านั้น การจำลองนี้ยังจำลองไปถึงคุณสมบัติลักษณะทางกายภาพ เช่น น้ำหนัก, ความกว้าง, ความยาว และรวมไปถึงการจำลองคุณสมบัติทางด้านวิศวกรรมอีกด้วย เช่น Young’s modulus, Poisson’s ratio โดยการจำลองเหล่านี้จะเปรียบเสมือนว่ามีวัตถุนั้นๆ มีตัวตนอยู่บนโลกดิจิตอลจริงๆ ด้วยการจำลองวัตถุที่สมจริงเช่นนี้ทำให้เราสามารถนำวัตถุเหล่านั้นมาทำการทดสอบหรือพัฒนาได้ โดยผลตอบสนองจากการกระทำของผู้ใช้งานจะอ้างอิงตามหลักการทางวิศวกรรม เช่น Stress ที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ขณะใช้งาน ด้วยเทคโนโลยีนี้จะช่วยให้เราสามารถทำนายพฤติกรรมของผลิตภัณฑ์ของเรา แล้วนำผลลัพธ์ที่ได้นำมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์หรือนำข้อมูลที่ได้นำมาใช้ในการวางแผนในการซ่อมบำรุงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในการประยุกต์การใช้งานเทคโนโลยี Digital Twin นั้น สามารถทำได้ไม่ยาก เช่น ถ้าเรากำลังออกแบบส่วนเครื่องจักรชิ้นหนึ่งโดยหน้าที่ของชิ้นส่วนเครื่องจักรนี้จะทำหน้าที่รับแรงดัดให้โค้งงอหรือ Bending Load เราสามารถนำเทคโนโลยี Digital Twin มาใช้ในการทดสอบได้ว่าชิ้นส่วนเครื่องจักรที่เราได้ทำการออกแบบนั้น มีความคุณสมบัติความแข็งแรงตรงตามความต้องการในการใช้งานของเรามากน้อยเพียงใด อีกทั้งยังสามารถจำลองกลไกและการเคลื่อนไหวของชิ้นส่วนของเครื่องจักรชิ้นนี้ได้อีกด้วย


จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่า เทคโนโลยี Digital Twin จะมีส่วนช่วยให้เราเข้าใจรายละเอียดเชิงลึกของสภาวะการใช้งานของผลิตภัณฑ์ที่เรากำลังจะออกแบบ ส่งผลให้ผู้ออกแบบสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตรงตามความต้องการ และในสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบหรือ Prototype ของบางผลิตภัณฑ์นั้น อาจจะมีต้นทุนที่สูงหรือมีขั้นตอนการผลิตที่ซับซ้อน ด้วยเทคโนโลยีนี้จะช่วยให้เราสามารถลดต้นทุนในขั้นตอนของการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้อีกด้วย ด้วยเทคโนโลยีนี้จะช่วยให้เราสามารถคำนึงถึงความสามารถในการผลิตของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ทำให้เราสามารถทราบว่าผลิตภัณฑ์ที่เราออกแบบมาเป็นอย่างดีนั้นมีความเป็นไปได้ในการผลิตหรือขึ้นรูปมากน้อยเพียงใด ซึ่งจะส่งผลให้เราสามารถวางแผน จัดการ และพัฒนาการใช้งานเครื่องจักรในการผลิตได้ดีขึ้นอีกด้วย

จากเหตุผลข้างต้นจะเห็นว่า การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี Digital Twin นั้น จะส่งผลให้ผู้ออกแบบสามารถตัดสินใจในการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังช่วยประหยัดต้นทุนทั้งในด้านของตัวเงินที่จะต้องนำมาใช้ในการสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบหรือ Prototype และเวลาที่จะต้องสูญเสียไปจากการออกแบบและทดสอบผลิตภัณฑ์นั้นๆ อีกทั้งยังช่วยให้เราสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ในการผลิตหรือขึ้นรูปอีกด้วย ซึ่งทางบริษัท ไอเอสไอดี เซ้าท์อีส เอเชีย (ไทยแลนด์) นั้นเป็นผู้จัดจำหน่ายซอฟต์แวร์ทางด้านวิศวกรรมสำหรับเทคโนโลยี Digital Twin ที่ใช้งานกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน อีกทั้งยังมีผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมจะให้คำปรึกษาและคำแนะนำ สำหรับท่านผู้ที่สนใจสามารถติดต่อเราได้ทันทีที่ sales_th@isidsea.com  หรือติดต่อเราที่เบอร์โทรศัพท์ 02-632-9112-3 ได้ตลอดเวลาทำการตั้งแต่ 9:00-18:00 อีกทั้งยังสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่ http://www.isidsea.com 

 บทความโดย
ธีระทัศน์ เรืองชัยณรงค์
Senior Application Engineer
ISID South East Asia (Thailand) Co.,Ltd

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy