Webinar: Process manufacturing optimization using Altair EDEM - State of the art granular material simulation

1538 Views  | 

EDEM Webinar by ISID Thailand

  ฟรีสัมมนาออนไลน์/ Free webinar
-------------------------------------------------------
  สัมมนาวันที่ 10 พ.ย. 2566 เวลา 14:00 - 15:00 น.
  สัมมนาออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams
  "คลิก" ลงทะเบียนสำรองที่นั่ง  
-------------------------------------------------------
 
ในสัมมนานี้ คุณจะได้เรียนรู้ :
  ความท้าทายในการพัฒนากระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร, ยา, เคมีภัณฑ์, และเครื่องสำอาง
  การปรับปรุงและยกระดับคุณภาพ ของกระบวนการบวนการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร, ยา, เคมีภัณฑ์, และเครื่องสำอาง
  การนำ Simulation ไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร, ยา, เคมีภัณฑ์, และเครื่องสำอาง
 
-------------------------------------------------------
Agenda:
1. Background and Challenges of:
    -  Pharmaceutical
    -  Food                      
    -  Chemistry
2. Introducing EDEM - State of the Art Granular Material Simulation
3. Material Handling application - sorting/transport/feeding/storing etc.
4. Material Processing application - granulation/mixing/extruding/coating etc.
5. Demonstration - Brief workflow and Custom GUI
6. Q&A
-------------------------------------------------------
 
Improving Powder handling with Altair EDEM Simulation สำหรับกระบวนการผลิตยา, อาหาร, เคมีภัณฑ์, และเครื่องสำอาง
วัตถุดิบที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในกระบวนการอุตสาหกรรมสำหรับ ยา อาหาร เคมีภัณฑ์ เครื่องสำอาง และการผลิตสารเติมแต่ง มักจะมีลักษณะหรือสถานะเป็นผง (Powder) ซึ่งจะคงรูปลักษณะนี้ตั้งแต่การจัดเก็บ การขนส่ง ไปจนถึงขั้นตอนการแปรรูปด้วยกรรมวิธีต่างๆ เช่น การผสม การบดอัด หรือการรวมตัวเพื่อให้ได้รูปลักษณ์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น

การจัดการและการแปรรูปวัสดุประเภทนี้ถือเป็นความท้าทายสำหรับอุตสาหกรรม เนื่องจากผงมีขนาดเล็กและมีจำนวนมาก ลักษณะทางกายภาพและคุณสมบัติจึงมีความหลากหลาย พฤติกรรมของวัสดุประเภทนี้ มีแนวโน้มที่ผันแปรตามปัจจัยหรือสภาพแวดล้อมการทำงานที่เปลี่ยนไปเพียงเล็กน้อย เช่น ปริมาณความชื้น ระยะเวลาในการเก็บรักษา เป็นต้น

นอกจากนี้ การจัดการกระบวนการผสมที่ไม่สม่ำเสมอ การแยกส่วน การแข็งตัว การอุดตัน การโค้งงอ การแตกหัก และอื่นๆ ยังมีผลกระทบอย่างมากต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานการผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างเช่น การไหลของผงที่ไม่ดีอาจทำให้เกิดการอุดตันในอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งอาจทำให้สายการผลิตหยุดทำงาน ส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพของการดำเนินงานทั้งหมด และอาจสร้างปัญหาด้านสุขภาพและความปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน กระบวนการผสมที่ไม่มีประสิทธิภาพยังอาจส่งผลเสียต่อกระบวนการปลายน้ำ เช่น Granulation Milling Tableting และส่งผลกระทบต่อเนื่องต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และ ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากความล่าช้าในการผลิต

  ในอดีต วิศวกรจะต้องทำการทดสอบการผลิตทางกายภาพ (Physical Test)  โดยจำลองกระบวนการต่างๆ ขึ้นมาเพื่อทำความเข้าใจระบบและการปฏิบัติงานก่อนทำการผลิตจริง วิธีการนี้จะทำให้เราเห็นภาพการทำงาน แต่ต้องแลกมาด้วยเวลาและแรงงาน อีกทั้งต้นทุนค่าใช้จ่ายในการทดสอบแต่ละครั้งก็มีมูลค่าสูง เพราะจะต้องทำการทดสอบหลายครั้งเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ แต่อย่างไรก็ตามการทำการทดสอบเสมือนจริงก็อาจจะไม่สามารถตอบทุกคำถามที่เราสงสัยได้

ตอบโจทย์ข้อจำกัดด้วย การทำ Simulation ที่สามารถ:
  ช่วยให้เราเข้าใจกระบวนการได้ดีขึ้น
  ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญในการดำเนินงานมากยิ่งกว่าการทดสอบทางกายภาพ
  สามารถทำการทดสอบได้ไม่จำกัดครั้ง
  สามารถปรับแต่งค่าควบคุม/ผันแปร หรืออุปกรณ์ต่างๆ ได้ เพื่อให้เราค้นหาผลลัพธ์ที่ต้องการ ก่อนจะนำไปสู่การลงมือทำจริง
 
*บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ / Present in English
 
Exclusive Speaker:
Mr. Senthil Arumugam Director of APAC Sales, DEM Technology
Mr. Senthil Arumugam
Director of APAC Sales, DEM Technology
Senthil Arumugam, He has been with EDEM for over 11 years now. Senthil works across a range of industries to support the use of granular material simulation and help customers address challenges for process and equipment design. Senthil Started his career with EDEM to set up and run the EDEM Academic Partner Program which has now grown into 300+ leading universities around the world. In his current role, Senthil is responsible for supporting the growth of EDEM Technology within Asia Pacific
 
-------------------------------------------------------
  "คลิก" ลงทะเบียนสำรองที่นั่ง  
-------------------------------------------------------
 
สอบถามเกี่ยวกับเทคโนโลยีหรือโซลูชันที่คุณต้องการ
   Tel : +66(2) 632-9112
  E-mail : sales_th@isidsea.com
  Line Official : ISID Thailand
    Facebook: isid.sea.thailand

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy